Sysslar du med heta arbeten?

Heta arbeten brukar man kalla de yrken där det ingår att man jobbar med saker som kan alstra värme, hetta eller eld. Det är även jobb som anses vara brandfarliga. Det kan vara allt från brandskyddsansvarig till svetsare. För att få jobba med heta arbeten så krävs det att man har ett certifikat. Detta ska sedan förnyas vart femte år. Du som vill ha ett sådant certifikat, du måste genomgå en utbildning. Det är en kurs där du får både praktik och teori.

Det finns ett företag som erbjuder kurs för dig med heta arbeten. De heter Brandfast. Hos dem finns det även andra sorters utbildningar. Bland annat brandkurs och HLR. Du kan läsa mer om alla deras utbildningar på deras hemsida.

Arbeten som är heta

När det kommer till heta arbeten så innebär det att man jobbar med brandfarliga saker. Du kanske jobbar med gasolbrännare, slipar, svetsning eller lödning? Detta är saker som alstrar värme och gnistor och som kan leda till att det börjar brinna. Därför är det viktigt att ha rätt kunskaper om det jobb du gör och vad du ska göra om det börjar brinna. Du som jobbar med heta arbeten måste ha utbildning och certifikat. Du måste även följa alla säkerhetsregler och rutiner som finns.

Om du vill veta mer om kursen heta arbeten eller mer om de övriga utbildningarna som Brandfast har, då ska du besöka deras hemsida. Där finns det mer information att ta till dig samt även kontaktuppgifter om du vill kontakta dem.